Stijn Van Dorpe

ENG

Stijn Van Dorpe explores the social potential of contemporary art. The artist believes that art today is more than ever subject to the prevailing power structures and is therefore bound to reproduce its dominant aesthetic values. On the basis of numerous collaborations, often with young people and students, he introduces ‘artistic’ ideas into places that are generally not included in the realm of the elite art world.

zwart vierkant, scène 1 de kade

For this exhibition, Stijn Van Dorpe collaborated with several young people with a visual impairment from de kade, spermali. He organized a workshop where Black square – the iconic painting by Malevich – was the subject of discussion and then painted by the young participants. This workshop was then converted, together with Avsin Azak – one of the participants of the workshop – and the artist Bas Schevers, into a tuneful translation of the dialogue conducted around Black Square. Feel free to call it a musical.

 

NL

In zijn werk onderzoekt Stijn Van Dorpe het maatschappelijk potentieel van de hedendaagse kunst. De kunstenaar is van mening dat de kunst vandaag meer dan ooit onderhevig is aan heersende machtsstructuren en bijgevolg de dominante waarden ervan esthetisch reproduceert. Aan de hand van talrijke samenwerkingen, dikwijls met jongeren en studenten, brengt hij ‘artistieke’ ideeën binnen in plaatsen die niet tot het elitaire kunstenveld behoren.

zwart vierkant, scène 1 de kade

Voor deze tentoonstelling werkte Stijn Van Dorpe samen met enkele jongeren met een visuele beperking van de kade, spermali. Hij organiseerde er een workshop waar Zwart vierkant – het iconische schilderij van Malevich – eerst onderwerp van gesprek was en erna door de jongeren geschilderd werd. Deze workshop werd vervolgens, samen met Avsin Azak – één van de participanten aan de workshop – en de kunstenaar Bas Schevers, omgezet naar een muzikale vertaling van de gevoerde dialoog rond Zwart vierkant. Noem het gerust een musical.