019

ENG

019 is an artist collective running an exhibition, performance and work space in a former welding factory in Ghent. 019, through the handling of its space through appropriation and dispossession, became the site of a moving practice. This collaborative way of working is ready to be moved, reproduced and reinvented elsewhere.

S&D#031

On 10 different flag poles in the centre of Bruges, flags are presented created or commissioned by 019. Nine of the ten flags come from the series S&D#031: in November 2016, 019 annexed the flagpole of the statue De Mastplanters / Les Planteurs de Mât (Bronze, 1902) by Jules Van Biesbroeck jr. This statue was installed in 1902 by the city of Ghent and now resides right in front of S.M.A.K. and MSK. Until the annexation by 019, the pole had been out of use for over 100 years (with one exception by Daniel Buren in 1980). In this exhibition, these flags are re-contextualised. However, the initial goal remains: just as in Ghent, they re-activate often forgotten flagpoles.

 

NL

019 is een kunstenaarscollectief met een tentoonstellings-, performance- en werkruimte in een voormalige lasfabriek in Gent. 019 werd, door zowel onteigening als toe-eigening van deze ruimte, een plek met een praktijk die constant in beweging is. Via coöperatieve werkwijzen staat het werk van 019 altijd klaar om zich te verplaatsen, reproduceren en heruitvinden op andere locaties.

S&D#031

Op 10 verschillende vlaggenmasten in het centrum van Brugge worden vlaggen gepresenteerd gemaakt door of in opdracht van 019. Negen van de tien vlaggen komen uit de serie S&D#031: in november 2016 annexeerde 019 de vlaggenmast van het beeld De Mastplanters / Les Planteurs de Mât (Brons, 1902) door Jules Van Biesbroeck jr. Dit beeld werd in 1902 geïnstalleerd door de stad Gent en staat nu recht tegenover het S.M.A.K. en MSK. Tot de inlijving door 019 was de paal al meer dan 100 jaar buiten gebruik (op één uitzondering na, door Daniel Buren in 1980). In deze tentoonstelling worden deze vlaggen gerecontextualiseerd. Het oorspronkelijke doel blijft echter hetzelfde: net als in Gent heractiveren ze vaak vergeten vlaggenmasten.

 

S&D#031: We Became Aware / Flag of the World proposal
S&D#031: Michiel & Arnout De Cleene / F#1-13
S&D#031: Olivier Goethals / Roofbouw
S&D#031: Jonas von Lenthe / The Refused Proposals For The Flag Of Europe
S&D#031: Bieke Criel / MYLAR SILVER – 2,45 x 1,85 m
S&D#031: Helmut Smits / Universal Flag 2018
S&D#031: Nina Canell / No. 4: Raises dust and loose paper; small branches moved. 2018 and No. 6: Large branches in motion; whistling heard in telegraph wires; umbrellas used with difficulty. 2018
S&D#031: Slavs and Tatars / Bicephalic
S&D#031: Thomas Min / Untitled

Bert Huyghe / Wish I was born in the USA