Hans Demeulenaere & Dimitri Vangrunderbeek

ENG

The artistic path of Hans Demeulenaere is a modest path: he appropriates existing forms. By removing and reassembling elements, he is enabled to understand how things work. Although it can be said that Hans Demeulenaere is a builder, he rarely brings new forms into the world. The artist is far from being a “creator”, but one could rather call him a “translator.” Interested in duplicating, mirroring and copying, Demeulenaere investigates what results from recreating, mirroring or repeating existing objects and procedures.
Dialogue and mutual involvement form the core of Demeulenaere’s practice and each project comes from a different type of collaboration. Sometimes artistic alliances go hand in hand with presenting a complementary oeuvre in the space, criticizing each other’s work or taking on the role of mediator or curator. Demeulenaere moves consistently between the specific and the whole.

The art practice of Dimitri Vangrunderbeek originates in installation art issues with a specific interest in physical sculptural acts. He creates a new reading of the formal appearance of ordinary objects and ordinary materials by means of a specific physical experience. On the one hand, Dimitri Vangrunderbeek his artistic work takes form from a natural drive to manifest himself spatially and, on the other hand, through an interest in the analysis of the formal qualities of objects and materials.

 

Sylvette & Promenade (circulair)

This work is the result of a month-long collaboration between Hans Demeulenaere and Dimitri Vangrunderbeek. Starting from Sylvette, a sculpture made by Picasso and Carl Nesjar, they developed a conversation through e-mail, makings links to other artists and works. This circular interaction is printed out and presented in the space, along with a video made when both artists visited the sculpture of Sylvette in Rotterdam.

 

NL

Het artistieke pad dat Hans Demeulenaere bewandelt, is een bescheiden pad: hij eigent zich bestaande vormen toe. Door elementen weg te nemen en opnieuw samen te stellen, wordt hij in staat gesteld te begrijpen hoe de dingen werken. Hoewel men kan zeggen dat Hans Demeulenaere een bouwer is, brengt hij zelden nieuwe vormen in de wereld. De kunstenaar is verre van een ‘schepper’, maar men zou hem een ‘vertaler’ kunnen noemen. Geïnteresseerd in het verdubbelen, in het spiegelen en in de kopie, onderzoekt Demeulenaere wat er voortvloeit uit het recreëren, spiegelen of herhalen van bestaande objecten en procedures.
Dialoog en wederzijds betrokkenheid vormen de kern van de praktijk van Demeulenaere en elk project komt voort uit een ander soort samenwerking. Soms gaan artistieke allianties gepaard met het presenteren van een complementair oeuvre in de ruimte, het bekritiseren van elkaars werk of het aannemen van de rol van bemiddelaar of curator. Demeulenaere beweegt consequent tussen het specifieke en het geheel.

De kunstpraktijk van Dimitri Vangrunderbeek vindt z’n oorsprong in installaties met een specifieke interesse in fysieke sculpturale handelingen. Zijn werk brengt een nieuwe blik tot stand op het formele uiterlijk van gewone objecten en gewone materialen, door middel van een specifieke fysieke ervaring. Enerzijds krijgt Dimitri Vangrunderbeek zijn artistieke werk vorm vanuit een natuurlijke drang om zich ruimtelijk te manifesteren, en anderzijds door een interesse in de analyse van de formele kwaliteiten van objecten en materialen.

Sylvette & Promenade (circulair)

Dit werk is het resultaat van een maandlange samenwerking tussen Hans Demeulenaere en Dimitri Vangrunderbeek. Vertrekkend van Sylvette, een sculptuur gemaakt door Picasso en Carl Nesjar, ontwikkelden ze een dialoog via e-mail, waarbij ze linken naar andere kunstenaars en werken maakten. Deze circulaire interactie werd uitgeprint en gepresenteerd in de ruimte, samen met een video die is gemaakt toen beide kunstenaars de sculptuur van Sylvette in Rotterdam bezochten.