Goele De Bruyn

ENG

The practice of Goele De Bruyn consists out of sculptures, drawings, installations, spatial interventions and moments of public staging. Her work plays with the bounderies between the functional and non-functional. Often subjects or objects from previous works are re-used, mimicked or re-integrated in a different shape or form. The creation of these possibilities of re-use, formulate a potential new beginning. A fundamental concept which lays under the surface of the cyclic and evolving work of Goele De Bruyn, is beauty and the way in which this multifaceted idea moves within daily life. These questions resolve around aesthetics linked to ethics. A questioning emerges around hobbyism, kitsch, the sentimental, protection, repair, the hidden, the residential and even femininity. The work of De Bruyn always shows, besides a small comic note, the pompousness of the awkward ‘being’ of the hybrid object and the melancholicness of its absence. Objects and environment often form a comforting as well as an alarming whole. In this way, Goele De Bruyn constitutes every time again a new mental space for every audience.

(the last incandescent 500 Watt light bulb)

As the title suggests, this work consists of the last incandescent 500 light bulb. After these types of lamps were forbidden in 2009, Goele De Bruyn made the last one into an artwork. Its time is limited though: once the lamp burns out, the works seizes to exist.

 

NL

Het oeuvre van Goele De Bruyn omvat sculpturen, tekeningen, installaties, ruimtelijke interventies en momenten van publieke enscenering. Haar werk bespeelt vaak de grens tussen het functionele en het niet-functioneren. Vaak worden onderwerpen of dingen uit eerder werk hergebruikt, nagebootst of in een gewijzigde gedaante geherintegreerd. De insijpeling van mogelijkheden tot hergebruik formuleert een potentieel nieuw begin. Een fundamenteel begrip dat zich onderhuids in het cyclisch evoluerende oeuvre van Goele De Bruyn bevindt, is schoonheid en de manier waarop dat veelzijdige denkbeeld zich in het dagelijkse leven beweegt. Er is een bevraging rond esthetiek gekoppeld aan ethiek. Een bevraging rond hobbyisme, kitsch, het sentimentele, bescherming, herstel, het verborgene, het huis(houde)lijke en zelfs het vrouwelijke. Uit het werk van De Bruyn spreekt steeds, naast soms een licht komische toets, de geladenheid van het ongemakkelijke ‘zijn’ van het hybride object en de melancholie van afwezigheid. Objecten en omgeving vormen vaak een geruststellend en verontrustend geheel. Op die manier constitueert Goele De Bruyn voor elk publiek moment telkens opnieuw een mentale ruimte.

(the last incandescent 500 Watt light bulb)

Zoals de titel doet vermoeden, bestaat dit werk uit de laatste gloeilamp van 500 watt. Nadat dit soort lamp in 2009 verboden werd, maakte Goele De Bruyn van de laatste een kunstwerk. Dit werk is echter beperkt in de tijd: zodra de lamp opbrandt, houdt het werk op te bestaan.