Daniël Dewaele

ENG

Daniël Dewaele is an autodidact. The relationship between art and society and the meaning of art within this society are his main topics. He looks at art institutions, art fetishism and the commodity of art as a process and places this within a practice focusing on social themes such as unemployment and racism.

Binnen Is Niet Gelijk Aan Buiten & Representations

A recent list of all inhabitants of Bruges, natives and immigrants was added to the windows of this building. One list is legible when one looks in from the outside. The other, identical list, only from the reading room inside. The public thus gets a notion of the composition of the people of Bruges.

Inside, Daniel Dewaele shows a collection of the projects in which he represented other languages. They were realized between 2002 and 2011 and are united here under the title Representations. Important interventions were made in newspapers. For example, the front page of Het Brugs Handelsblad included a Chinese, an Arabic, a Russian and a Croatian text. The same happened in Het Belang van Limburg, but on fifty front pages: a small text in a different language for fifty days every day. The train magazine Metro printed a Chinese text on the front page of its Dutch and French edition. There is also an Arabic translation of Art in Belgium after 75 by Flor Bex. There are some letters in Arabic to honorable curators who have remained unanswered. Russian, Hebrew and Arabic advertisements appeared in the art magazine De Witte Raaf. Invitations to exhibitions in Polish, Czech… Representations is a work with a clearly inclusive character: it pays attention to other language groups. But at the same time, it is also about alienation, about how the unreadable becomes an image.

All those projects are presented here on tables. As a personal contemporary archive, within another archive.

 

NL

Daniel Dewaele is autodidact. De relatie tussen kunst en maatschappij en de betekenis die kunst kan hebben voor de maatschappij is zijn actieterrein. Voornamelijk het functioneren van kunstinstellingen, kunst als fetisj, kunst als handelswaar en maatschappelijke thema’s als werkloosheid en racisme worden door hem kritisch onder de loep genomen.

Binnen Is Niet Gelijk Aan Buiten & Representations

Op de ramen van dit gebouw werd een recente lijst aangebracht van alle inwoners van Brugge, autochtonen en allochtonen. De ene lijst is leesbaar als men van buiten naar binnen kijkt. De andere, identieke lijst, vanuit de leeszaal naar buiten. Het publiek krijgt aldus een notie van de samenstelling van de Brugse bevolking.

Verder worden alle projecten waarin Daniël Dewaele gebruik maakt van andere talen gepresenteerd. Ze zijn gerealiseerd tussen 2002 en 2011 en hier verenigd onder de titel Representations of zich – met de taal – vertegenwoordigd weten. Belangrijke ingrepen gebeurden in kranten. Zo werd op de voorpagina van Het Brugs Handelsblad een Chinese, een Arabische, een Russische en een Kroatische tekst ingelast. In Het Belang van Limburg gebeurde hetzelfde maar dan op vijftig voorpagina’s: vijftig dagen elke dag een kleine tekst in een andere taal. Het treinblad Metro drukte een Chinese tekst af op de voorpagina van haar Nederlandstalige en Franstalige editie. Ook is er het voorstel voor een Arabische vertaling van Kunst in België na 75 van Flor Bex. Er zijn enkele brieven in het Arabisch aan geachte conservatoren die onbeantwoord bleven. Er verschenen Russische, Hebreeuwse en Arabische advertenties in het kunstblad De Witte Raaf. Uitnodigingen voor tentoonstelling in het Pools, Tsjechisch… Representations is een werk met een duidelijk inclusief karakter: aandacht voor andere taalgroepen. Maar tegelijk gaat het ook over vervreemding. En over, hoe het onleesbare, beeld wordt.

Al die projecten worden hier gepresenteerd op tafels. Als een persoonlijk hedendaags archief. Binnen een ander archief. Het Rijksarchief.