Bart Lodewijks

ENG

Bart Lodewijks makes large scale, linear chalk drawings in public and private spaces. The drawings can be found on building facades, in hospitals and offices, but also inside private homes and the surrounding streets. His distinct abstract drawings respond to the social context in which they are made. In his long-term projects, the artist documents the process in writing, photography and film. Recently, Lodewijks has also incorporated these different media in theatrical performances.

NL

Bart Lodewijks maakt grootschalige, lineaire krijttekeningen in publieke en private ruimtes. Deze tekeningen kunnen teruggevonden worden op de façades van gebouwen, in ziekenhuizen of kantoren, maar eveneens in private woningen en de nabijgelegen straten. Zijn uitgesproken abstracte tekeningen reageren op de sociale context waarin ze worden gemaakt. Dit langetermijnproject wordt door de kunstenaar gedocumenteerd in de vorm van tekst, fotografie en film. Recent werden deze verschillende media door de kunstenaar geïntegreerd in theatrale performances.